Wstęp | Co mówią o niej inni ? | Jej życie | Wybór myśli | List do o.Perrin | Artykuły i opracowania
Strony poświęcone Simone Weil | Bibliografia | Klub Dyskusyjny Simone

Simone Weil

Nawet gdyby przypadek albo demon rządziły ogółem światów,
nie miałabym powodu żałować, że tak żyłam

Simone Weil

Gdyby Bóg mógł zboczyć z drogi prawdy,
pozostałbym wierny prawdzie i opuściłbym Boga.

Mistrz Eckhart

 

Wstęp

Co mówią o niej inni ?

Gustave Thibon | Thomas Merton | Albert Camus | Czesław Miłosz

Jej życie

Wybór myśli

Rozum, ateizm, wiara | Wiara i dobro | Sens wszechświata | Bóg osobowy i nieosobowy
Wszechmoc i słabość Boga | Miłość | Prawdziwość innych religii | Chrześcijaństwo - Kościół
Inne

List do o. Perrin

Artykuły i opracowania

Strony poświęcone Simone Weil

Bibliografia

Klub Dyskusyjny Simone


Wstęp

Simone Weil, Francuzka żydowskiego pochodzenia, jest myślicielką niezwykłą, kobietą wielkiej wiary i wielkiego intelektu. To postać kontrowersyjna, jak zauważył Thomas Merton, nie poddająca się definicjom. Jedni widzą w niej świętą, inni zbuntowaną heretyczkę. Od lat fascynuje ludzi nie tylko swoją twórczością, lecz także spójnością pomiędzy życiem a myślą.

Simone Weil we wczesnej młodości była ateistką. Jej religijność kształtowała się pod wpływem Ewangelii, ale także tekstów hinduskich i taoistycznych. Wielkim uznaniem darzyła dzieła antyczne, w szczególności Platona, greckich tragików i Homera. Choć myślą zbliżyła się bardzo do chrześcijaństwa, nigdy jednak nie zdecydowała się na przyjęcie chrztu. Jak wyjaśniła w liście do przyjaciela - dominikanina o. Perrin, odczuwała wyraźnie, że jej miejsce jest poza Kościołem, gdzieś na jego progu, "razem z tymi wszystkim rzeczami, które do Kościoła wejść nie mogą".


Co nowego ?

Od Moniki Trzaskowskiej, nauczycielki I LO w Szczecinie, otrzymałam materiały pomocnicze do przygotowania lekcji dla klas o profilu humanistycznym. Temat dotyczy twórczości Alberta Camusa, m.in. w odniesieniu do filozofii Weil. Obie, razem z Moniką, mamy wielką nadzieję, że zamieszczone materiały mogą pomóc innym nauczycielom w przygotowaniu ciekawych lekcji. Wielkie podziękowania dla Moniki! Dodam, że jest szansa na więcej :-)
Materiały Moniki Trzaskowskiej

Przypominam, że Wydawnictwo Brama posiada w swojej ofercie wspaniały zbiór dzieł Simone Weil, w tłumaczeniu Małgorzaty Frankiewicz:
Simone Weil, Dzieła.
Wydawnictwo Brama prowadzi sprzedaż wysyłkową.


Klub Dyskusyjny Simone

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przesyłają mi listy ze swoimi refleksjami na temat Weil oraz tej strony.
Zachęcam do umieszczania ich na forum:

[ Czytaj komentarze ][ Umieść komentarz ]

Osoby, które chciałyby wyrazić swoją opnię w sposób szerszy, proszę oprzesyłanie komentarzy na adres: gosh99@poczta.onet.pl.
Oto prace:
Zbyszka Wieczorka - filozofa, wielkiego pasjonata myśli społecznej Simone;
Marcina Miczka - fizyka, zainteresowanego filozofią i teologią;
Dariusza Sańko - studiującego filozofię i teologię.
Mateusza Matyszkowicza - wykład wygłoszony 2 X 1998 roku w Klubie Inteligencji Katolickiej w Żywcu.
Materiały Moniki Trzaskowskiej - lekcje dla klas o profilu humanistycznym

Oczekuję na materiały od osób chcących współredagować tę stronę. Będę także wdzięczna za linki do innych stron tego typu.
Kontakt: gosh99@poczta.onet.pl


Wstęp | Co mówią o niej inni ? | Jej życie | Wybór myśli | List do o.Perrin | Artykuły i opracowania
Strony poświęcone Simone Weil | Bibliografia | Klub Dyskusyjny Simone